Fondatorii Fundației Tismana la lucru

 

Sesiuni – reuniuni – conferințe

FUNDAȚIA TISMANA 

 

Diverse activități ale Fundației Tismana :

 Instruiri, conferințe, mese rotunde, întâlniri cu personalități, reuniuni publice etc.

 

Fundația Tismana și Obștea Nedeia Mare au participat, prin reprezentanții lor, la programele de instruire de la Căciulata între 21-24 iunie 2007

 

Propuneri de proiecte în cadrul „Proiectului Strategic de Dezvoltare a județului Gorj, 2007-2013

 

La întâlnirea de după instruirea de la Căciulata s-au creat mai multe grupe de lucru:

 

Fundația Tismana – grupe de lucru – Infrastructură, resurse umane și mediul de afaceri

Asociația de moșneni topeșteni „Obștea Nedeia Mare”  – grupe de lucru –Resurse materiale și mediu

 

Idei de proiecte și dezvoltare strategică propuse

 

-          Valorificarea potențialului turistic în zona de munte (Fundația Tismana, Obștea Nedeia Mare)

-          Realizarea unei infrastructuri de creastă pentru dezvoltarea turismului pastoral (de stână) pe trasee de transhumanță (Obștea Nedeia Mare)

-          Valorificarea resurselor geotermale din zona Glogova – Cătune (Fundația Tismana, Obștea Nedeia Mare)

-          Recuperarea și valorificarea deșeurilor menajere, transformarea în combustibil (Obștea Nedeia Mare)

-          Realizarea unei infrastructuri de apă și canalizare de tip rețea sau modular pentru localitățile izolate; stații bio-bacteriologice (Fundația Tismana)

-          Dezvoltarea economică a mediului rural prin promovarea meșteșugurilor tradiționale și a tehnicii populare (Fundația Tismana, Obștea Nedeia Mare)

-          Inventarierea, reabilitarea și valorificarea elementelor de arhitectură vernaculară prin clasarea acestora ca obiect de patrimoniu și integrarea lor în circuitul turistic (Fundația Tismana)

-          Înființarea unui institut de cercetare aplicativă integrată (Fundația Tismana)

-          Prospecțiuni privind resursele alternative (materiale de construcții) în vederea valorificării, evitându-se astfel exploatarea necontrolată și haotică a pădurilor (Obștea Nedeia Mare)

-          Impunerea unei dezvoltări economice durabile care să regenereze resursele evitându-se astfel epuizarea acestora (Fundația Tismana, Obștea Nedeia Mare)

-          Inițierea unui turism cultural care să mărească atractivitatea zonei și să asigure redescoperirea și valorificarea folclorului (cântec, port, joc etc.), miturilor, tradițiilor, obiceiurilor și a patrimoniului rural imobiliar.

 

In cadrul acestor idei propuse, trei proiecte sunt pe masa de lucru:

 

Proiectul privind

PLANIFICAREA STRATEGICA PARTICIPATIVA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI TISMANA

DEZVOLTAREA CULTURII PARTICIPARII

El are în vedere, reorganizarea unui serviciu complet, la nivel de oraș in care să fie implicați toți factorii autorizați  la nivel local să facă demersuri pentru accesarea fondurilor UE si care au experiență in diseminarea informației privind fondurile UE. Factorii autorizați din teritoriul orașului fiind insuficienți, (doar Fundația Tismana a obținut drepturi de a  facilita programul Leader în zona de vest a județului Gorj) se preconizează ca pe lângă acesta si Compartimentul de Integrare Europeană, să fie incluse pe o perioadă determinată de implementarea planificării strategice,  o firmă de consultanță și un agent de dezvoltare locală cerut de Consiliul Județean Gorj pentru a fi interfața permanentă intre Consiliul Local Tismana și Consiliul Județean Gorj în această planificare strategică. Prin reorganizarea acestui serviciu complet, favorizăm orașul Tismana pentru a deveni centrul zonal  de integrare europeană prin accesarea fondurilor structurale și programelor operaționale ale PND (Planului Național de Dezvoltare) SI PNDR (Planului Național de Dezvoltare Regională).

(Mai multe pe situl de informare al Fundatiei Tismana )

 

FONDUL PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA  ADMINISTRAȚIEI LA NIVEL LOCAL


Reforma în  APL (Administrația publică locală) este un proces ce se realizează în condiții diferite față de procesul de modernizare a APL din țările din vest. Astfel, procesul de reformă are particularități legate de:

•accentuarea restricțiilor economice;

•îndeplinirea condițiilor privind alinierea la standardele Uniunii Europene

Si la Tismana, Biroul de Integrare – Dezvoltare împreună cu Fundația Tismana și Comisia Învățământ -

Cultură lucrează la acest proiect (Clic aici)

 

Parteneriat Fundația Tismana, primăria, liceul   

și
Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia – C.R.O.N.O.

 

Scopul proiectului creșterea gradului de implicare a ONG-urilor în stabilirea priorităților și elaborarea proiectelor de dezvoltare locală/regională ce vor fi dezvoltate de APL pentru a accesa fondurile structurale prin realizarea de parteneriate între APL și ONG . Obiective:

Organizarea de forumuri locale în vederea inițierii și elaborarea proiectelor comunitare cu finanțare de la fondurile structurale de proiecte.

Membrii echipei vor participa la o întâlnite de lucru care va aborda următoarele teme: obiectivele, activitățile, bugetul, calendarul și metodologia proiectului, fișele de post, constituirea echipei, modul de lucru in echipa. relațiile contractuale (semnarea contractelor de munc㠖 colaborare -  prestare servicii).

Citiți aici:

  (Cititi proiectul CRONO)

 

Fundația Tismana, Biroul de Integrare – Dezvoltare și liceul

vor derula un proiect de

Parteneriat Strategic pentru Cetățenie Activă Local㠄EURO HOUSE”.

 

El va avea menirea de a crea un grup, o comunitate locală, formată de regulă din tineri, care să identifice nevoile și oportunitățile locale, să fie instruită în elaborarea de proiecte și să acționeze aidoma Consiliului Local Tismana. Va fi un partener al consilierilor aleși, un  Consiliu Local Civic care va impulsiona activitatea autorității legislative și executive. Va fi o interfața activă între cetățean și Consiliul Local.

Parteneri instituționali:

Asociația Tineri fara Frontiere

Peace Corps România

Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locala

Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova

Delegația Comisiei Europene in România

Parteneri media: Radio Tg Jiu, Vertical, Impact in Gorj, Domino, Gazeta de Sud, Ediție Speciala Oltenia, Acces TV, Antena 1 Târgu Jiu, Radio Oltenia Craiova, TVR Craiova, TELE U Craiova, TV Oltenia

 (Citiți raportul Biroului de Integrare Dezvoltare în proiectul EURO-HOUSE )

 

 

 

 

Daca vedeți doar un cadru: Restartare

Conversați aici: pareri@tismana.ro

SAU:

Dacă v-a folosit situl, intrați aici pentru un minut!